Nguyên tắc hành nghề của Luật Sư

 

 

 1. Tuân thủ Hiến pháp và Pháp luật, chịu trách nhiệm trước Pháp luật về hoạt động hành nghề Luật sư. Tuân thủ Luật Luật sư, các Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Liên Đoàn Luật sự Việt Nam và quy định của Công ty, 

2. Giữ gìn uy tín, sự độc lập, trung thực, phát huy văn hoá ứng xử chuẩn mực với các cơ quan Nhà nước, Cộng sự, Đồng nghiệp và Khách hàng, thực hiện công việc trung thực, cẩn trọng, hợp pháp; trung thành với lợi ích Công ty và Khách hàng, giải quyết tốt mọi xung đột quyền lợi của Công ty và Khách hàng kiên quyết không thoả hiệp với ứng xử, hành vi của các tổ chức, cá nhân cản trở hoạt động hoặc gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của Công ty và Khách hàng của Công ty;

3. Không sử dụng tài sản, thông tin, bí quyết kinh doanh, quyền Sở hữu trí tuệ, uy tín, danh tiếng, cơ sở dữ liệu của Công ty và Khách hàng để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích, mục đích của bất cứ tổ chức cá nhân khác.

4. Luật sư, các Cộng sự, chuyên gia, cán bộ nhân viên trước khi làm việc tại Công ty (không phân biệt Thành viên, Cộng sự hay theo Hợp đồng) được cung cấp và nghiên cữu kỹ tài liệu này, đã hiểu rõ, thừa nhận và tuân thủ các nguyên tắc của Công ty và nguyên tắc hành nghề Luật sư.


 

 

Đang xử lý...

.