Nguyên tắc hoạt động của công ty

  Nhận thức được rằng, mỗi một tổ chức, công ty muốn phát triển bền vững, thịnh vượng cần phải phát triển dựa trên những giá trị và những định hướng thông qua những nguyên tắc cơ bản nhất định.

  Suy nghĩ sâu sắc rằng, những tổ chức hành nghề luật – thì trước tiên phải tuân thủ các quy định của pháp luật và tuân thủ những nguyên tắc của công ty.

  Ý thức sâu sắc được rằng, mỗi một khách hàng đều có những vướng mắc khó khăn về pháp lý mà chúng ta cần phải có cái nhìn toàn diện để có thể đưa ra những giải pháp an toàn và hiệu quả nhất nhằm đem lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng.

  Với niềm tin tưởng lớn lao rằng, pháp luật được xây dựng và ban hành ra là để nhằm bảo vệ con người trước những áp bức, bất công và những rủi ro có thể gặp phải.

  Vì những lý do đó, Công Ty Luật TNHH Số 1 Bắc Ninh đã thống nhất quyết định thông qua bản nguyên tắc hoạt động của công ty với các nội dung sau:

  1. Tuân thủ Hiến pháp và Pháp luật, các Quy định, Quy tắc của Liên Đoàn Luật sư Việt Nam, chịu trách nhiệm trước Pháp luật về hoạt động của Tổ chức hành nghề Luật sư;

  2. Chủ động Quyết định phương án, nghiên cứu chuyên môn, áp dụng quy trình, phương pháp cung cấp, nội dung thực hiện và quản lý Dịch vụ Pháp lý, nhằm hoàn thành hiệu quả và chuyên nghiệp các Dịch vụ Pháp lý;

  3. Tuân thủ triệt để các quyền và nghĩa vụ, nội dung và trách nhiệm đã cam kết với Khách hàng; không cung cấp Dịch vụ Pháp lý, thực hiện các hoạt động nghề nghiệp trái các quy định của Pháp luật, không thực hiện Dịch vụ Pháp lý cho các Khách hàng có quyền lợi đối lập nhau;

  4. Bảo đảm an toàn, bí mật đối với những tài liệu và những thông tin mà khách hàng cung cấp, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

  5. Luật sư, các Cộng sự, Chuyên gia, Cán bộ, Nhân viên làm việc tại Công ty (không phân biệt Thành viên, Cộng sự hay theo Hợp đồng) được cung cấp và nghiên cữu kỹ tài liệu này, đã hiểu rõ, thừa nhận và tuân thủ các cam kết về quyền và nghĩa vụ, nguyên tắc hành nghề của Công ty.


 

 

Đang xử lý...

.