Sở Hữu Trí Tuệ

Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ

Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ là một trong những thế mạnh của Công ty Luật TNHH Số 1 Bắc Ninh. Trong những năm vừa qua nhu cầu được tư vấn pháp luật về sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp không ngừng tăng cao. Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của Quý khách hàng - Công ty Luật TNHH Số 1 Bắc Ninh cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật toàn diện trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ:

Nội dung tư vấn pháp luật về Sở hữu trí tuệ tại Công ty Luật TNHH Số 1 Bắc Ninh:

- Tư vấn pháp luật và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu (Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến nhãn hiệu hàng hóa, tư vấn về quy trình tra cứu và đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam và nước ngoài…);

- Tư vấn pháp luật và đăng ký bảo hộ quyền tác giá và quyền liên quan (Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến quyền tác giả và quyền liên quan, tư vấn về quy đăng ký bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan …);

- Tư vấn pháp luật và đăng ký bảo hộ sáng chế (Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến Sáng chế, tư vấn về quy trình đăng ký sáng chế…);

- Tư vấn pháp luật và đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp (Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến kiểu dáng công nghiệp, tư vấn về quy trình tra cứu và đăng ký kiểu dáng công nghiệp…);

- Tư vấn pháp luật và đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp;

- Tư vấn pháp luật và đăng ký bảo hộ giống cây trồng;

- Tư vấn pháp luật về chuyển giao quyền sở hữu công nghệ (Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, tư vấn về quy trình và khả năng chuyển giao quyền sở hữu công nghệ …);

- Tư vấn cấp phép hoạt động trang tin điện tử;

- Tư vấn xử lý vi phạm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ ( Vi phạm, tranh chấp đối với nhãn hiệu hàng hóa, bản quyền, cạnh tranh …).

 


 

Đăng ký bảo hộ thương hiệu
Đăng ký bảo hộ thương hiệu

07/10/2016 11:39:00

1/1

 

Đang xử lý...

.