Doanh nghiệp

Công ty Luật TNHH số 1 Bắc Ninh chuyên thành lập doanh nghiệp trọn gói, tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp trọn gói, cung cấp hồ sơ thành lập doanh nghiệp, đại diện giao dịch với cơ quan nhà nước tiến hành nhanh thủ tục thành lập doanh nghiệp trọn gói.

Nội dung dịch vụ:

 1. Tư vấn trước Thành lập:

 - Tư vấn về người sáng lập của công ty : Tư vấn đối tượng được thành lập doanh nghiệp và đối tượng không được thành lập doanh nghiệp

 - Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp (Công ty Trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty Hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân ...) 
- Tư vấn tên công ty : (Lựa chọn tên và tra cứu tên) 
- Tư vấn trụ sở công ty (Thuộc quyển sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp) 
- Tư vấn vốn điều lệ : (Phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh và loại hình doanh nghiệp, khả năng thực tế của doanh nghiệp) 
- Tư vấn ngành nghề kinh doanh 
- Tư vấn thủ tục, các vấn đề liên quan đến nội bộ doanh nghiệp : (Tư vấn tổ chức bộ máy và hoạt động của công ty) 
- Soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp gồm: Đơn đăng ký kinh doanh, điều lệ công ty, danh sách cổ đông và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật.

 2. Thực hiện các công việc theo uỷ quyền 

 Chúng tôi sẽ thực hiện công việc theo sự ủy quyền của Quý khách tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đăng ký Thành lập doanh nghiệp của Quý khách, Hoàn thiện hồ sơ và thủ tục: 
- Đại diện cho khách hàng nộp, rút, nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh; 
- Tiến hành thủ tục để khắc dấu cho Doanh nghiệp (dấu công ty, dấu chức danh, dấu đăng ký mã số thuế); 
- Tiến hành thủ tục đăng ký mã số thuế và chức năng xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp.

 3. Tư vấn sau Thành lập:

  Hỗ trợ và tư vấn về các vấn đề:

- Tư vấn khởi nghiệp (Các công việc cần làm của một doanh nghiệp mới, bước đầu xây dựng thương hiệu thống nhất…) 
- Tư vấn hoạt động của doanh nghiệp (qua email, thư, fax); 
- Cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu 
- Soạn thảo hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp, gồm: Điều lệ, Biên bản góp vốn thành lập công ty, bầu chủ tịch, cử người đại diện theo pháp luật, Quyết định bổ nhiệm giám đốc, Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, Chứng nhận sở hữu cổ phần, Sổ cổ đông, Thông báo lập sổ cổ đông…

4. Thời gian hoàn thiện thủ tục ủy quyền

Tuỳ tính chất vụ việc, yêu cầu của doanh nghiệp và chỉ mang tính chất tham khảo để Doanh nghiệp có thể chuẩn bị kế hoạch trước khi đi vào hoạt động.

Nếu có bất kỳ thắc mắc gì về việc thành lập doanh nghiệp hoặc về các vấn đề khác, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

 

 

 

 

CÔNG TY LUẬT TNHH SỐ BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Cao, Khu Hoà Đình, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh.

Điện thoại liên hệ: 02413.811.077           Email:[email protected]


 

 

Đang xử lý...

.