Hành chính

Luật sư của chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện các thủ tục:

● Thủ tục hành chính: khai sinh, kết hôn, giám hộ, xác nhận lý lịch tư pháp …

● Soạn thảo văn bản, đơn từ, đòi nợ quá hạn, đại diện khách hàng xử lý và thu hồi nợ quá hạn 

● Dịch vụ nhà đất: làm thủ tục mua, bán, tặng, cho, hợp thức hóa nhà, đất, thủ tục xin cấp quyền sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất.

● Lập di chúc, khai di sản,  thừa kế...

● Hướng dẫn thủ tục vay tiền ngân hàng, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn …

● Xác nhận chứng thư, làm chứng trong các quan hệ dân sự

● Và các dịch vụ khác theo yêu cầu của khách hàng.


 

 

Đang xử lý...

.