Dân sự

 

Tư vấn pháp luật dân sự, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến các giao dịch dân sự:

 1. Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến các giao dịch và nghĩa vụ dân sự như: cầm cố, thế chấp, đặt cọc, bảo lãnh…;

2.  Tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến hợp đồng mua bán, tặng, cho, vay mượn tài sản;

 Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến hợp đồng thuê, thuê khoán tài sản và các quy định pháp luật liên quan;

3.  Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến hợp đồng dịch vụ, hợp đồng vận chuyển hàng hóa, hợp đồng gia công, hợp đồng bảo hiểm và các quy định pháp luật liên quan;

 4. Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền và các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề ủy quyền.

5. Tư vấn, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến thừa kế như: tư vấn, hỗ trợ pháp lý về thừa kế cho người để lại thừa kế, người thừa kế; soạn thảo di chúc và các văn bản khác; tư vấn, hỗ trợ pháp lý các vấn đề thừa kế khác có liên quan;

 6. Tư vấn, hỗ trợ pháp lý liên quan đến các quan hệ dân sự có yêu tố nước ngoài. 


 

Quy định về việc thay thế, hủy bỏ di chúc theo quy định pháp luật dân sự?
Quy định về việc thay thế, hủy bỏ di chúc theo quy định pháp luật dân sự?

03/12/2021 08:36:00

Di chúc là văn bản thể hiện ý chí của người chết liên quan đến tài sản...

Người dân gặp rủi ro khi tiêm vacxin Covid-19 có được Nhà nước bồi thường hay không?
Người dân gặp rủi ro khi tiêm vacxin Covid-19 có được Nhà nước bồi thường hay không?

20/08/2021 11:30:00

Khi tiêm vắc xin, người dân thường lo ngại các biến chứng nặng sau tiêm như sốc phản vệ,...

Vay thế chấp không trả được nợ, bị xử lý thế nào???
Vay thế chấp không trả được nợ, bị xử lý thế nào???

01/04/2021 10:35:00

Thế chấp tài sản là một trong những biện pháp bảo đảm phổ biến khi thực hiện hợp đồng vay...

Hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ ngày 03/03/2017
Hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ ngày 03/03/2017

02/03/2017 11:33:00

Quy định về hợp đồng dân sự vô hiệu từng phần
Quy định về hợp đồng dân sự vô hiệu từng phần

03/10/2016 15:37:00

mẫu đơn khởi kiện
mẫu đơn khởi kiện

27/09/2016 17:07:00

Tranh chấp hợp đồng mua bán:" Kiện nhau vì cái ...đuôi cừu"
Tranh chấp hợp đồng mua bán:" Kiện nhau vì cái ...đuôi cừu"

22/11/2013 08:07:00

Nghi ngờ bị đơn chặt đuôi để lừa bán cừu giống xấu thành cừu giống tốt, nguyên đơn...

Mã số 36: QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 35/2013/DS- GĐT
Mã số 36: QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 35/2013/DS- GĐT

03/01/2010 00:00:00

 

1/1

 

Đang xử lý...

.