Lao động

Người lao động là vốn quý nhất của một doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần tôn trọng và bảo vệ họ, nhất là bảo vệ họ bằng Pháp luật.
Doanh nghiệp là nơi mà người lao động có thể cống hiến nhiều nhất cho đất nước và cho chính gia đình mình. Người lao động cần phải bảo vệ và góp phần xây dựng Doanh nghiệp.

Chúng tôi nhận tư vấn và thực hiện các dịch vụ pháp lý như sau:

1 Ký kết hợpđồng lao động

- Các điều kiện luật định

- Các thoả thuận riêng giữa các bên như thời gian làm việc, mức lương, thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế v.v...

2. Chấm dứt hợp đồng lao động

- các điều kiện luật định

- Các thoả thuận riêng về điều kiện chấm dứt hợp đồng lao động,

- cac thoả thuận riêng về chi phí và các khoản trợ cấp sau khi chấm dứt hợp đồng lao động. 

3. Các tranh chấp trong thời gian đang thực hiện hợp đồng lao động

- Thời gian làm thêm,

- Phụ cấp làm đêm, làm thêm,

- Thuyên chuyển công tác,

- Nâng, hạ bậc lương,

- Kỷ luật lao động.

- v.v...

4. Các vấn đề đặc biệt trong quan hệ lao động như:

- Hoạt động công đoàn lao động,

- Hoạt động đình công,

- Xuất khẩu lao động,

- Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam,

- V.v...


 

 

 

Đang xử lý...

.