Tranh tụng

10:09:00 08/09/2021


Đại diện cho khách hàng làm thủ tục thành lập, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, chia tách, sáp nhập, giải thể, phá sản, cổ phần hoá các loại hình doanh nghiệp, tham gia tố tụng trước Trung tâm Trọng tài thương mại để giải quyết các tranh chấp kinh tế, yêu cầu công nhận và cho thi hành các bản án.

Đại diện khách hàng khởi kiện, đòi bồi thường thiệt hại với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, quyền tác giả nhãn hiệu hàng hóaĐại diện khách hàng khởi kiện, đòi bồi thường thiệt hại với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, quyền tác giả nhãn hiệu hàng hóa.

Đại diện sở hữu trí tuệ, đại diện theo ủy quyền thực hiện các dịch vụ pháp lý khác./.

 

Đang xử lý...

.